Samenwerking

Willem II kent al heel lang een vorm van samenwerkingsovereenkomsten met amateurverenigingen. Tot 2009 werden dit convenantclubs genoemd. In de periode dat Willem II samen met RKC een Regionale Jeugdopleiding vormde is er een differentiatie aangebracht in deze 90 verenigingen. De Willem II Voetbalacademie hanteert nog steeds dezelfde criteria bij het indelen van de samenwerking met amateurverenigingen en kent thans drie verschillende overeenkomsten; Partner, Vriend en Supporter. Hierbij is Partner de meest uitgebreide samenwerkingsvorm en Supporter de basisovereenkomst. Het verschil uit zich in de bijlage. Criteria waarnaar gekeken wordt voor deze indeling zijn:

  • De klasse waarin de selectieteams O19 t/m O10 spelen
  • De klasse waarin het eerste team speelt
  • De grootte van de vereniging (en de jeugdafdeling)
  • De afstand van de vereniging tot Willem II in kilometers

Wegingsfactoren bepalen uiteindelijk hoeveel punten men krijgt en welke samenwerkingsvorm daaraan gekoppeld is. Vanaf de start van de Willem II Voetbalcademie (nu 2 jaar geleden) zijn al weer veel verenigingen tot ondertekenen overgegaan, zowel nieuwe als reeds bestaande en deze lijst breidt zich gestaag uit. Bijkomend voordeel voor de amateurvereniging is dat men gebruik kan maken van de knowhow op voetbaltechnisch gebied van de Willem II Voetbalacademie en dat men workshops en clinics kan afnemen tegen kostendekkende tarieven. Hieronder ziet u de getekende overeenkomsten staan, ingedeeld naar soort.

Partner

Vriend

Supporter

 

Uit deze verenigingen wordt ook in eerste instantie de Club van de Week bepaald. Zij krijgen dan 50 vrijkaarten voor de jeugd om eens een thuiswedstrijd van het eerste van Willem II bij te wonen.

Wilt u meer weten over een samenwerking met de Willem II Voetbalacademie, neem dan contact op met Henry Molenaar van de Jeugdcommissie, die deze portefeuille onder zijn hoede heeft. Henry is te bereiken via henry.molenaar@willem-ii.nl of 06-22388955.